Discussie over ROM rapport van de Algemene Rekenkamer

Algemene Rekenkamer stelt dat Rom-gegevens nog onvoldoende betrouwbaar zijn om te kunnen worden ingezet bij de bekostiging.

Hierover is discussie ontstaan volgens Zorgverzekeraars Nederland (ZN)

Ggz-instellingen werken er hard aan om transparant te worden, merkt Zorgverzekeraars Nederland (ZN). Het rapport van de Algemene Rekenkamer waarin wordt gesteld dat Rom-gegevens nog onvoldoende betrouwbaar zijn om te kunnen worden ingezet bij de bekostiging, doet hier volgens ZN geen recht aan.

Deze week ontstond er discussie over de inzet van Rom-gegevens voor de bekostiging. De Algemene Rekenkamer noemde de gegevens in een rapport onvoldoende betrouwbaar, volledig en vergelijkbaar om te kunnen worden ingezet bij uitkomstenbekostiging op individueel patiëntniveau. Een groep psychiaters startte daarom een petitie op stoprom.com, met als doel inzicht te geven in hoe groot het verzet tegen Rom volgens hen is op de werkvloer. De Stichting Benchmark GGZ (SBG) denkt dat Rom juist kan helpen om de kwaliteit van de ggz-zorg te verbeteren, mits het juist wordt toegepast.