Stichting Pediz is trotse deelnemer aan Honest Open Proud Program: HOP.

Grondlegger stigmabestrijding VS in Nederland

METHODE VOOR DESTIGMATISERING ‘HONEST, OPEN, PROUD’ VERTAALD

AMERSFOORT, 11 mei 2017 – Een van de belangrijkste grondleggers van de hedendaagse stigmabestrijding in de Verenigde Staten komt naar Nederland. Op 15 mei is bijzonder hoogleraar Patrick Corrigan in Amersfoort om zijn ontwikkelde methodiek Honest, Open and Proud toe te lichten. Deze bewezen effectieve methode is door Samen Sterk zonder Stigma vertaald en gaat getest worden in een aantal Nederlandse ggz-instellingen als methode tegen stigmatisering.

Negen van de tien mensen met een psychische aandoening ervaart stigmatisering (vooroordelen of discriminatie). Ook binnen de ggz zelf heersen nog volop vooroordelen. Corrigan ontwikkelde een methodiek die stigma’s, ook binnen de ggz, effectief kan tegengaan. Hij richt zich hoofdzakelijk op empowerment en welbevinden van mensen met psychische aandoeningen en hun families. Op uitnodiging van Samen Sterk zonder Stigma leidt Corrigan een twintigtal ambassadeurs en supporters op tot trainer van zijn programma Honest, Open and Proud (HOP). De training wordt door Samen Sterk in 10 ggz-instellingen ingezet en getest. Er worden nog zes andere methodieken getest, zoals onder andere het Canadees (ook vertaalde) programma ‘Beyond the label’, de methode ‘Wat vertel ik’ en de ‘Toolbox Zelfstigma’ (binnenkort lees je meer over deze methodieken op onze website).

Naast de training vindt voor een besloten gezelschap op maandagmiddag 15 mei 2017 een lezing* plaats. Corrigan geeft daarin een toelichting op zijn missie en visie. Stigmatisering bestrijden is voor hem belangrijk vanuit zowel een moreel, professioneel en maatschappelijk standpunt. Mensen discrimineren is ‘fout’, en het belemmert het herstel. Corrigan wil mensen hoop en een kans geven ‘om mee te doen’.

Voor vijf personen is de mogelijkheid om op 15 mei aanwezig te zijn bij het ambassadeursprogramma van 13:30 tot 16:00. Je krijgt dan een lezing van Patrick Corrigan én van Rokus Loopik. Wil jij hierbij zijn? Stuur dan voor vrijdag 12 mei, 12:00 uur een mail naar Erica van Broeckhuijsen: e.vanbroeckhuijsen@samensterkzonderstigma.nl