Ervaringsdeskundigheid in de praktijk.

Wat gebeurt er op het gebied van ervaringsdeskundigheid.

Pediz houdt voor u bij wat er in Nederland op dit vlak speelt, kritisch en eerlijk.