Extra papierwerk jeugd-ggz kost 18 miljoen euro

De toegenomen bureaucratie na de decentralisatie van jeugdzorg kost aanbieders van jeugd-ggz ongeveer 18 miljoen euro extra. Dat stelt branchevereniging GGZ Nederland.

Gespecialiseerde jeugd-ggz instellingen moeten sinds de decentralisatie met verschillende gemeenten afzonderlijke afspraken maken over verantwoording over geleverde zorg en de betaling ervan. De administratieve kosten zijn hierdoor met ruim 10 procent gestegen, zo becijfert GGZ Nederland. www.ggznederland.nl/actueel/toegenomen-bureaucratie-kost-jeugd-ggz-18-miljoen-euro

In een recent artikel in de Volkskrant doen ggz-bestuurders verslag van de problemen. “We hebben zeven boekhouders extra in dienst en het kost ons veel extra tijd”, zegt bestuurder Koos Lukkien van Karakter in de krant . “Ik zou voor dat geld ook tweehonderd kinderen kunnen behandelen.” www.volkskrant.nl/binnenland/jeugdzorg-miljoenen-extra-kwijt-aan-bureaucratie~a4321209/

Volgens voorzitter Jacobine Geel van GGZ Nederland zijn de sector en de gemeenten “op de goede weg” door meer zorg op maat te bieden. “Het is jammer dat deze administratieve lasten stijgen, want dat geld is bedoeld voor de zorg aan kinderen en niet voor extra administratieafdelingen”, aldus Geel in de Volkskrant. “Het doorkruist de vernieuwing waar we met z’n allen zo hard op zoek naar zijn.”

Hoewel zorgaanbieders met de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) afspraken hebben gemaakt over standaardisering van contracten en verantwoording, hanteren veel gemeenten eigen betalings- en verantwoordingssystemen met eigen cijfercodes en eigen formulieren. GGZ Nederland roept gemeenten op tot meer onderlinge samenwerking om zo de administratieve lasten te beteugelen.

bron: www.skipr.nl/actueel/id26903-extra-papierwerk-kost-jeugd-ggz-18-miljoen-euro.html