KSA publicatie

Groei online gokken 13 procent per jaar

‘Ook zonder nieuwe wet groei in online gokken’ zegt KSA in marktscan online kansspelmarkt
Nederland zit in de Europese middenmoot als het gaat om online gokgedrag en ook zonder regulering blijft de markt voor online gokken groeien. Dat zijn enkele feiten die te lezen zijn in de marktscan van de Kansspelautoriteit (KSA) over het online gokken in Nederland. De toezichthouder op de Nederlandse gokbranche analyseert systematisch de markt of deelmarkten via marktscans. Daarbij is gebruik gemaakt van zowel eigen onderzoek, als onderzoek van derden. De KSA zegt samengevat het volgende.

Marktomvang

De online markt – wettelijk gezien momenteel nog illegaal – bedraagt momenteel in Nederland 296 miljoen euro, gemeten in bruto spelresultaat (inleg minus prijzen) . De omvang van de markt is sterk gegroeid in de periode 2003 tot 2015. Ondanks deze sterke groei bedraagt de omvang van de online markt 13% van de totale kansspelmarkt in Nederland. De verwachting is dat de markt voor online kansspelen, ongeacht regulering via wetgeving, blijft groeien. Daarbij groeit ook de markt voor land gebonden loterijen. In vergelijking met andere Europese landen is de Nederlandse gokker op dit moment middenmoter qua aantal bestede euro’s. Met name in Scandinavische landen, Ierland en het Verenigd Koninkrijk wordt het meest online gegokt.

Type speler

Op dit moment spelen zo’n 437.000 Nederlanders online. Vooral de jongere generatie (grofweg 20 tot 35 jaar) is oververtegenwoordigd onder de mensen die online gokken. Het aantal online gokkende minderjarigen is naar alle waarschijnlijkheid vrij gering. Online spelers zijn vergeleken met de gemiddelde Nederlander relatief hoog opgeleid. Daarbij gokken vooral mannen online. Onder de vrouwen die spelen, is bingo het populairste.

Kansspelverslaving

Van de Nederlandse online spelers vertoont 83% geen problematisch speelgedrag, is 11% een risicospeler en is 5,2% een probleemspeler.

Kanalisatie

Op het volgende onderdeel sluit de KSA nauw aan op het omstreden standpunt van de regering inzake de kanalisatie van de online kansspelmarkt. Hierop is ook van de zijde van de VAN Kansspelen Branche-organisatie de nodige kritiek geuit. Verbazingwekkend in het onderstaande is dat de KSA nu erkent dat de situatie in Denemarken niet vergelijkbaar is met die in Nederland maar nog wel de prognoses van H2 Gambling Capital als realistisch inschat terwijl juist de situatie in Denemarken de basis vormt van de berekeningen van H2 Gambling Capital .

De doelstelling in het wetsvoorstel Kansspelen op Afstand is dat na drie jaar 80% van het bruto spelresultaat uit online gokken in handen is van legale aanbieders. Dit wordt de kanalisatie genoemd. De prognoses van H2 Gambling Capital laten zien dat deze doelstelling zowel realistisch als ambitieus is. Bij legalisering per 2017 is de prognose dat een kanalisatie van ruim 76% in 2020 wordt bereikt. De doelstelling van 80% kanalisatie wordt in de meeste Europese landen pas na vijf jaar (of langer) bereikt. Daarbij is uitgegaan van 20% kansspelbelasting: hogere belastingen kunnen leiden tot langzamere kanalisatie. In het 20%-scenario gaat de kanalisatie in Nederland waarschijnlijk sneller verlopen dan in de meeste vergelijkbare Europese landen, waaronder België. De kanalisatie in Denemarken is weliswaar sneller verlopen, maar dit land is minder goed vergelijkbaar omdat per inwoner bijna drie keer zo veel als in Nederland online wordt gegokt.

Vervolg

Mede op basis van de uitkomsten van de marktscan kan de Kansspelautoriteit beslissen waar en hoe zij haar toezicht- en reguleringstaken inzet. Met een hogere kanalisatie kan de consument beter worden beschermd, bijvoorbeeld omdat er meer controle mogelijk is op de eerlijkheid van het spel en aandacht voor de preventie van kansspelverslaving.

Voor de volledige marktscan zie:20150825 marktanalyse_online_2015_